XXVIII Sesja Rady Gminy Stanin

XXVIII Sesja Rady Gminy Stanin

4 grudnia 2020

W dniu 10 grudnia 2020 r. o godz. 9.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej z siedzibą w Kosutach odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Stanin.

Proponowany porządek:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z obrad XV, XXVI i XXVII sesji.
5. Informacja wójta o bieżącej działalności międzysesyjnej gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia
podatku rolnego na 2021 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków
transportowych obowiązujących na terenie gminy Stanin na rok 2021.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu
nieruchomości stanowiących własność Gminy Stanin na rzecz PGE Dystrybucja S. A.
z siedzibą w Lublinie
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamknięcie sesji.

Transmisja sesji prowadzona będzie na kanale YouTube Gminy Stanin

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30