XXXI Sesja Rady Gminy Stanin

Logo Gminy Stanin

XXXI Sesja Rady Gminy Stanin

18 stycznia 2021

W dniu 22 stycznia 2021 r. o godz. 14.00, w Gminnej Bibliotece Publicznej z siedzibą w Kosutach, odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Stanin.

Proponowany porządek sesji:

1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXX sesji.
5. Informacja wójta o bieżącej działalności międzysesyjnej gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Stanin.
9. Podjęcie uchwały w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania kryteriów naboru do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Stanin w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi na uchwałę Nr XIV/73/2019 Rady Gminy Stanin z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stanin” do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie sesji.

Transmisja sesji prowadzona będzie na kanale YouTube Gminy Stanin.

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30