Zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych przez Urząd Marszałkowski

Zapraszamy do udziału w konkursach organizowanych przez Urząd Marszałkowski

23 lutego 2024

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego organizuje cztery konkursy skierowane do mieszkańców obszarów wiejskich Lubelszczyzny.

  • Konkurs „Kobieta przedsiębiorcza w stylu EKO” – konkurs kulinarny przeznaczony jest dla pełnoletnich członków Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń mających swą siedzibę na terenie obszarów wiejskich województwa lubelskiego oraz działających na rzecz rozwoju lubelskiej wsi. Zgłoszenia do 26 lutego 2024 r.
  • Konkurs „Ekolubelskie 2024” – Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które prowadzą gospodarstwo rolne na terenie województwa lubelskiego przez co najmniej 2 lata, wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/848, posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą oraz numer identyfikacyjny.  Zgłoszenia kandydatur  do 29 lutego 2024 r.
  • Konkurs „Rolnik z Lubelskiego 2024” – konkurs skierowany jest do rolników zajmujących się uprawą roślin i chowem zwierząt, którzy osiągają wyróżniające wskaźniki produkcji, wdrażają innowacyjne rozwiązania i umiejętnie korzystają z funduszy unijnych.Rolnicy mogą ubiegać się o tytuł w ramach następujących kategorii konkursowych:

– produkcja zwierzęca;

– produkcja roślinna;

– ogrodnictwo i sadownictwo;

– producent-przetwórca.

Zgłoszenia należy przesyłać do 29 lutego 2024 r.

  • Konkurs „Nasz Sołtys” Zgłoszenie Kandydata do tytułu „Nasz Sołtys 2024” obejmuje przedstawienie w formie opisowej lub multimedialnej (film, prezentacja) działalności sołtysów wykazujących się wyjątkowymi umiejętnościami, zaangażowaniem oraz osiągnięciami w pełnieniu swojej roli na rzecz rozwoju lokalnej społeczności. Zgłaszający do Konkursu mogą wykorzystać najnowocześniejsze techniki multimedialne, dopuszczalne są także prace wykonane w wersji drukowanej oraz pisanej. Uczestników Konkursu mogą zgłaszać: rady sołeckie, mieszkańcy sołectwa w ilości co najmniej 5 osób, rady parafialne, organizacje pozarządowe i społeczne działające na wsi, stowarzyszenia sołtysów, a także organy władzy samorządowej – gminy oraz powiat.  Zgłoszenia  do 29 lutego 2024 r.

Na uczestników konkursów czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

Szczegółowe regulaminy poszczególnych konkursów oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się również na stronach internetowych https://www.lubelskie.pl/kategoria/aktualnosci-rolnictwo/ oraz https://lubelskie.ksow.pl/

.

Regulamin-konkursu-Rolnik-z-Lubelskiego-2024

Formularz-zgłoszenia-kandydata-Rolnik-z-Lubelskiego-2024

załączniki-nr-1-i-2-do-Regulaminu-Nasz-sołtys

Regulamin-Konkursu-Nasz-sołtys-2024

Zal._nr_1_Kobieta_Przedsiebiorcza_Eko

Zal._nr_2_Kobieta_Przedsiebiorcza_Eko

Regulamin-konkursu-Ekolubelskie-2024

Regulamin_Konkurs_KP_Eko_2024

 

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30