ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI DO 10 KWIETNIA !!!

ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI DO 10 KWIETNIA !!!

25 marca 2020

Od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. poleceniem Wojewody zostaje czasowo zawieszona działalność, w nadzorowanych lub podległych jednostkach :

a) placówki wsparcia dziennego,

b) centra integracji społecznej,

c) kluby integracji społecznej,

d) dzienne domy i kluby seniora,

e) środowiskowe domy samopomocy,

f) warsztaty terapii zajęciowej,

g) żłobki oraz kluby dziecięce.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30