Zostań wolontariuszem w Staninie!

Zostań wolontariuszem w Staninie!

28 października 2020

Zostań wolontariuszem !!!

W związku z trwającym stanem epidemii mając na względzie dobro osób niepełnosprawnych, starszych i niesamodzielnych Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staninie poszukuje wolontariuszy do współpracy przy realizacji rządowego programu „Wspieraj Seniora”, lub do wsparcia personelu domów pomocy społecznej w opiece nad mieszkańcami.

Celem programu „Wspieraj Seniora” jest zapewnienie wsparcia (robienie niezbędnych zakupów) osobom powyżej 70 roku życia, zwłaszcza samotnym i niepełnosprawnym, które zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowe potrzeby.

Osoby które chciałyby się zaangażować w pomoc seniorom, bądź mieszkańcom domów pomocy społecznej proszone są o kontakt :

GOPS w Staninie

tel. (0 25) 798 11 02 lub 797 584 074, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30