Zwrot podatku akcyzowego za paliwo do produkcji rolnej

Zwrot podatku akcyzowego za paliwo do produkcji rolnej

31 stycznia 2022

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy zużyty do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. złożyć wniosek do Wójta Gminy Stanin wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 rok.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze zostaną wypłacone w terminie do końca kwietnia 2022 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wniosek można pobrać ze strony: https://stanin.pl/wp-content/uploads/2022/01/Wniosek-o-zwrot-podatku-akcyzowego-od-2019.pdf  oraz w Urzędzie Gminy

Dokumenty można złożyć osobiście w Urzędzie Gminy lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Gminy Stanin
Stanin 62
21-422 Stanin

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30