Dokumenty do pobrania

12 grudnia 2017

Podatek od środków transportowych.

DT-1 – Deklaracja na podatek od środków transportowych (wzór obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.)

DT-1A – Załącznik do deklaracji DT-1 na podatek od środków transportowych (wzór obowiązujący od 1 stycznia 2016 r.)

Lokalne STAWKI PODATKI 2017 r.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego dla rolników na rok 2017

Wniosek o określenie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej

 

Wniosek o dodatek mieszkaniowy – druki

Zgłoszenie zamiaru wycinki drzewa/krzewu – osoba fizyczna

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew/krzewów dla jednostek i instytucji prawnych

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ściekow

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o zapewnienie dostawy wody

Wniosek o dowód osobisty

Informacje o wydawaniu dowodu osobistego

 

Oświadczenie wspólność małżeńska

Oświadczenie o wartości sprzedaży brutto napojów alkoholowych

Informacja dotycząca sposobu naliczania opłat za korzystanie z zezwoleń (stałych) na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-organizacja przyjęć-catering

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Oświadczenie wspólność małżeńska

Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych

 

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH NIERUCHOMOŚCI

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY