Odnawialne źródła energii-podpisywanie umów z mieszkańcami

Odnawialne źródła energii-podpisywanie umów z mieszkańcami

7 maja 2021

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stanin,

Kontynuujemy etap podpisywania deklaracji udziału w projekcie oraz umów użyczenia części nieruchomości w celu umożliwienia montażu instalacji solarnej, fotowoltaicznej, kotłowej i pompowej.

W związku z koniecznością zachowania reżimu sanitarnego od dnia 10 maja 2021 r. zapraszamy Państwa do budynku Centrum Kultury w Staninie, Stanin 105, 21-422 Stanin, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00.

Prosimy aby zabrać ze sobą dowód osobisty oraz kserokopię aktu własności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez właściciela lub współwłaścicieli.

Przypominamy, że dokumenty niezbędne winien podpisać właściciel nieruchomości lub wszyscy współwłaściciele. Możliwe jest również udzielenie upoważnienia do zawarcia umowy przez pozostałych współwłaścicieli jednemu z współwłaścicieli. Nie muszą to być upoważnienia notarialne ważne, aby były oryginalne i z treści upoważnienia wynikało prawo do zawarcia umowy i podpisania deklaracji. Natomiast, gdyby ktoś z Państwa dysponował upoważnieniem notarialnym, będzie ono również akceptowane.

Po podpisaniu umowy i deklaracji, jeden egzemplarz umowy otrzymacie Państwo, natomiast jeden zostanie w Urzędzie Gminy.

Jednocześnie informujemy, że ci Mieszkańcy, którzy chcą zrezygnować z udziału
w projekcie (np. z realizacji jednej instalacji) winni złożyć rezygnację z danej instalacji na udostępnionym wzorze.

W celu usprawnienia naszej pracy oraz konieczności zachowania reżimu sanitarnego informujemy, że w dalszym ciągu możliwe jest pobieranie dokumentów do podpisania z naszej strony internetowej oraz wypełnienie ich w domu a następnie włożenie  w zamkniętej kopercie  do skrzynki nadawczej znajdującej się na parterze budynku Urzędu Gminy Stanin, ewentualnie przesłanie na adres urzędu.

Koperta złożona do urny powinna zawierać następujące dokumenty:
– umowa użyczenia nieruchomości podpisana w 2 egzemplarzach;
– podpisana deklaracja uczestnictwa w projekcie;
– kserokopia aktu własności potwierdzona za zgodność z oryginałem przez właściciela lub współwłaścicieli.

Ci Mieszkańcy, którzy chcą zrezygnować z udziału w projekcie (np. z realizacji jednej instalacji) winni złożyć rezygnację z danej instalacji na udostępnionym wzorze.

Załączniki do pobrania:
1.      Wzór umowy użyczenia nieruchomości
2.      Deklaracja udziału w projekcie
3.      Rezygnacja z udziału w projekcie

Gdy zostaną podpisane wszystkie umowy ogłosimy postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i wybierzemy wykonawcę instalacji. Następnie na podstawie przeprowadzonego przetargu zostanie określona wysokość dopłaty do instalacji przez każdego Mieszkańca.

Tel. Kontaktowy:  25 7981105

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 1118
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Wpłaty Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040
Poprawny CSS!

Godziny pracy

Poniedziałek : 7:30 - 15:30 Wtorek : 7:30 - 15:30 Środa : 7:30 - 15:30 Czwartek : 7:30 - 15:30 Piątek : 7:30 - 15:30