Aktualności

Aktualności

Wielkie święto OSP Stanin

1 października 2019

Poświęcenie sztandaru, włączenie OSP Stanin do KSRG i poświęcenie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego...

ZAWIADOMIENIE  NA XI SESJE RADY GMINY STANIN...

Zapisz się na szkolenie

20 września 2019

„KGW – KOBIETY GOTOWE WESPRZEĆ PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA OBSZARZE LGD „RAZEM” Więcej informacji...

Dobiega końca budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Staninie. Budowa tego...

Promesa na nowe drogi

10 września 2019

2 mln 812 tys. 635 zł – promesę o takiej wysokości, z...

Lokalna Grupa Działania „RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI” ogłosiła dwa nabory wniosków na...

...

Informujemy że, Zespól Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Staninie rozpoczął przyjmowanie wniosów o przyznanie...

Urząd Gminy Stanin

Adres 21-422 Stanin 62
Telefon 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
Fax 0-25 798 11 04 0-25 798 11 18
E-mail
Sekretariat:
stanin@stanin.pl
Godziny pracy 7.30 - 15.30
Wpłaty
Rachunek podstawowy (np. wpłaty z tytułu opłat skarbowych, podatków):
90 9204 1011 0000 0101 2000 0020

Rachunek odpady komunalne:
52 9204 0001 2600 0101 2000 0060

Rachunek wadia i zabezpieczenia umów:
35 9204 1011 0000 0101 2000 0040